Storforshei Skole

Oppstart: September 2007
Oppvarmet areal: ca. 4.000m2
Oppstart: Januar 2007
Oppvarmet areal: 250/300 kW
Effekt på kjel: 400 kW
Silostørrelse: 32m3
Beregnet årlig forbruk i kWh: ca. 480.000
Investeringskostnader: ca.1.500.000 kr.
Installatør og leverandør: Nilsson Mo AS
Varmeledere: Gulvvarme/radiatorer
 

Under renovering av skolen ble det investert i nytt vannbårent varmeanlegg, med biobrensel som energibærer.

”Vi får nå et meget bedre innemiljø med vannbåren varme gjennom radiatorer. Nå slipper vi også avbrenning av støv og lo fra klesfibre slik vi hadde det med bare elektrisk oppvarming” sier Åge Abelsen.

”Nå får jeg full kontroll over all oppvarming i alle rom i skolen og kan regulere varmen etter behov.” ”Jeg slipper å tenke på levering av pellets. Vi betaler ikke for levert pellets men for det antall kWh vi tar ut av anlegget. Leverandøren har automatisk overvåking av siloen og fyller opp etter behov”

Anlegget er meget miljøvennlig. På avgassrøret er det montert en syklon som renser røykgassen for det meste av sotpartikler. Det er mest damp som slippes over tak. Vi har på en uke i vinter brukt 2 tonn pellets (ca. 8000 kWh) og sitter kun igjen med 6 kg aske som går direkte i en egen lukket container. Asken er helt ren. På Storforshei er det valgt en back-up løsning der det settes inn en oljebrenner ved stopp eller vedlikehold av pelletsbrenneren. Dette er gjort på en time og er en god løsning ved f. eks større servicetopp på pelletsbrenneren, sier Åge Abelsen.