Myrtun Borettslag

Oppstart: Juni 2010
Oppvarmet areal: 2 x 4.650 m2
Effekt på brenner: 400 kW
Effekt på kjel: 400 kW
Silostørrelse: 65m3
Beregnet årlig forbruk i kWh: ca. 2.000.000
Installatør og leverandør: Nilsson Mo AS
 

Myrtun borettslag består av 2 boligblokker i 12 etasjer med til sammen 116 leiligheter og ligger på Gruben i Mo i Rana. Opprinnelig ble borettslaget varmet ved bruk av olje og elektrisitet. Etter ombygging er biopellets hovedenergibærer og står for over 95 % av energileveransen, mens olje vil bli benyttet som tilleggskilde i kalde perioder hvor det vil være behov for spisslast.

Myrtun borettslag og M Trade AS har inngått avtale om at M Trade tar hånd om energileveransen og sørger for at borettslaget til en hver tid har tilstrekkelig med varme. Avtalen er 15-årig og inkluderer vaktmestertjeneste. Myrtun borettslag er det første borettslag i Nord-Norge som varmes miljøvennlig ved bruk av biopellets. Ombyggingen er støttet med midler fra Enova SF.