Midtbygda skole

Ferdigstillelse: 4/1/2010
Oppvarmet areal: ca. 4.500m2
Effekt på brenner: 300 kW
Effekt på kjel: 400 kW
Silostørrelse: 55m3
Beregnet årlig forbruk i kWh: ca. 960.000
 

Midtbygda skole ligger i kommunesenteret Solfjellsjøen, Dønna. Dagens bygningsmasse består av 3.549 m2. Eksisterende varmesentral er utdatert (eldre oljekjel fra 80-tallet) og den omkringliggende tekniske rigg fyller ikke lenger kravene til stabil og sikker drift.

Dønna kommune har gjennomført en modernisering og utvidelse av skolen. Moderniseringen inkluderer et nybygg på 2 * 436 m2, slik at ny og gammel bygningsmasse samlet vil bestå av 4.421 m2.

Dønna kommune har satt fokus på miljøet og besluttet at biopellets skal benyttes som energibærer.

På sikt skal sentralen også tilknyttes frittstående eneboliger