Meyership

Oppstart: August 2008
Oppvarmet areal: ca. 2.500m2
Effekt på brenner: 200 kW
Effekt på kjel: 300 kW
Silostørrelse: 30m3
Beregnet årlig forbruk i kWh: ca. 480.000
Investeringskostnader: ca.1.350.000 kr.
Installatør og leverandør: Nilsson Mo AS
Meyership AS, som eier av M Trade, har selvfølgelig selv satset på biobrensel i sitt nye bygg. Bygget er et kombinert industri-, lager- og kontorbygg og innehar leietakere som blant annet produserer betongflytebrygger. Det er lagt vannbåren varme i gulvene, og det er installert målere for hver enkelt leietaker for uttak av varme. Siden bygget er nytt er det her valgt en løsning som er unik ved at siloen for pellets er plassert over selve varmesentralen. Valgt løsning gir bygget en vesentlig bedre estetikk.