Korgen syke-og omsorgssenter

Oppstart: 11/1/2007
Oppvarmet areal: ca. 5.000m2
Effekt på brenner: 300 kW
Silostørrelse: 32m3
Beregnet årlig forbruk i kWh: ca. 1.000.000
Investeringskostnader: 1.110.100 kr.
Installatør og leverandør: Nilsson Mo AS
Varmeledere: gulvvarme/radiatorer
 

I Korgen ble de eldste byggene satt opp midt på 60-tallet, med delvis nye utbygginger til midt på 70-tallet da sykehjemsdelene, der hvor pelletsanlegget er plassert, ble bygget. I perioden 2006/2007 ble det foretatt investeringer i nybygg samtidig som deler av bygningsmassen ble modernisert, slik at anlegget i dag fremstår som et moderne omsorgssenter.

Korgen Omsorgssenter ligger også høyt plassert på Aspmoen, med utsikt over Korgen og Røssåga. Pelletssiloen er plassert inntil bygget slik at den er til minst mulig sjenanse for nærmiljøet.

Korgen omsorgssenter har etter ferdigstillelsen til sammen 44 beboelsesrom fordelt på omsorg-, sykehjem- og psykiatriplasser.

Offisiell åpning av det nye Korgen omsorgsenter var den 4. mars 2008