Hemnes syke-og omsorgssenter

Oppstart: 4/1/2008
Oppvarmet areal: ca. 4.000m2
Effekt på brenner: 200 kW
Silostørrelse: 48m3
Beregnet årlig forbruk i kWh: ca. 836.000
Investeringskostnader: 2.205.200 kr.
Installatør og leverandør: Nilsson Mo AS
Varmeledere: gulvvarme/radiatorer

Hemnesberget aldershjem ble opprinnelig bygd i 1950/51. Renoveringer ble senere gjennomført midt på 80-tallet. I 1993 ble det tilknyttet en sykehjemsdel som fortsatt er i drift. I perioden 2006/2007 ble det foretatt investeringer i nybygg samtidig som deler av bygningsmassen ble modernisert, slik at anlegget i dag fremstår som et moderne omsorgssenter.

Hemnes Omsorgssenter ligger høyt plassert i terrenget med flott utsikt utover mot Sundsholmen og Elsfjorden .  Selve pelletsiloen er bygd inn i bakken, slik at nærmiljøets areal belastes minst mulig, samtidig som den ikke er til sjenanse for beboerne.

Hemnes omsorgssenter har etter ferdigstillelsen til sammen 44 beboelsesrom fordelt på omsorg-, sykehjem- og psykiatriplasser.

Offisiell åpning av det nye Hemnes Omsorgsenter var den 3. mars 2008