Gruben Sykehjem

Oppstart: Juni 2010
Oppvarmet areal: ca. 6.400m2
Effekt på brenner: 300 kW
Effekt på kjel: 400 kW
Silostørrelse: 35m3
Beregnet årlig forbruk i kWh: ca. 730.000
Installatør og leverandør: Nilsson Mo AS

Gruben sykehjem eies og drives av Rana kommune, og ligger ca. 8 km fra Mo sentrum. Første byggetrinn, som ble tatt i bruk i 1988, består av 64 sengeplasser med et samlet areal på ca. 3.800 m2. Oppvarming ved bruk av el - og oljekjel plassert i eget fyrrom i sokkeletasjen.

Andre byggetrinn ble tatt i bruk i 2010. Denne delen består av 27 sengeplasser med et samlet areal på ca. 2.600 m2.

Det nye bygget ble sammenkoblet med eksisterende bygg via klimatisert mellomgang. Grunnoppvarming for begge byggene skjer nå med bruk av pelletskjel plassert i eget teknisk bygg. Eksisterende el- og oljekjel benyttes som back-up.

Rana kommune har oppgradert det opprinnelige fyrrom med nye varmtvannsberedere og ny automatikk. Dette er sammenkoblet med nybygget og styres via SD-anlegg.