Gruben Barneskole

Oppstart: Januar 2007
Oppvarmet areal: ca. 7.000m2
Effekt på brenner: 550 kW
Silostørrelse: 32m3
Beregnet årlig forbruk i kWh: ca. 600.000
Installatør og leverandør: Nilsson Mo AS
Varmeledere: Radiatorer
M Trade As har påtatt seg hele investeringen og Rana kommune betaler ned anlegget gjennom en litt høyere pris pr. kWh.

Gruben Barneskole er bygget på 60-tallet. Rana kommune har gjennomført renovering av fyringsanlegget hvor oljebrenner har blitt tatt ut og erstattet med en pelletsbrenner.

Her er elektrokjelen beholdt og vil fungere som en back-up for pelletsovnen. Den er koblet slik at den slås automatisk på hvis pelletsovnen stanses. Imidlertidig har det ikke vært stans på pelletsovnen i de 2 årene den har vært i drift.

Pelletskjelen som er valgt i dette anlegget er en elementkjele som er montert sammen på stedet. På Gruben Ungdomsskole er fyrrommet i kjelleren og dørbredden kun 90 cm.