Granmoen Skole, Drevja

Oppstart: våren 2012
Totalt oppvarmet areal: 6.500 m2
Utstyrsleverandør: Janfire Norge AS
Pelletsbrenner: Janfire Jet 400 kW
Kjeltype: Osby Parca 400 kW
Silostørrelse: 55 m3
Beregnet årlig energiforbruk: ca. 600.000 kWh
Granmoen skole ble opprinnelig bygd i 1969. I perioden 2011/12 ble skolen rehabilitert slik at «nyskolen» ble tatt i bruk etter påske sistnevnte år. Bygningsmassen er oppvarmet ved bruk av pellets gjennom en kombinasjon av gulvvarme og radiatorer. Skolens svømmebasseng blir også delvis oppvarmet av pelletsanlegget, samt 7 varmebatteri i ventilasjonssystemet.

Granmoen skole hadde pr. 2015 207 elever.

Elkjeler er innsatt for back-up eller spissbehov.