Levering av energi

M Trade selger ferdig energi pr. kWh til sine kunder. Våre målgrupper er både kommunal, statlig og privat næring. Vi etablerer og utvikler nærvarmesentraler i tett samarbeid med våre kunder.

M Trade kan tilby 2 ulike løsninger:

  • Direkte energileveranser til varmesentraler hvor kunden selv står som eier.
  • Totalpakke gjennom finansiering i de tilfeller dette er ønskelig og gjennomførbart.
 

M Trade’s søsterselskap, Bioentreprenør AS, prosjekterer og tilpasser varmesentralene etter kundenes behov. Vi benytter anerkjente leverandører og sikrer dermed kvaliteten på både teknisk utstyr og effektiv utnyttelse av biopelletsen.Kontraktene er normalt på 15 år, med muligheter for gjenkjøp av anlegget underveis i avtaleperioden om ønskelig.

I menyen til venstre kan du se nærmere på prosjekter som vi har gjennomført i samarbeid med våre kunder.

For ytterligere spørsmål og informasjon, ta kontakt med oss på post@mtrade.no

Velkommen inn i pelletsvarmen.

enova

Enova SF tilbyr støtte til nærvarmesentraler innen visse forutsetninger.

M Trade er behjelpelig i søknadsprosessen i de tilfeller kjøper selv ønsker å eie varmesentralen. Ved finansiell totalpakke søker M Trade selv etter mulige støttemidler og tar eventuelt støttebeløp inn i kalkulasjonene.