M Trade

M Trade AS ble etablert i mai 2005 og eies 100 % av Meyership AS. Bakgrunn for etableringen er at Meyership i februar 2005 inngikk en 10-årsavtale med Skellefteå Kraft AB om levering og salg av Solett Biopellets til Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

M Trade AS selger pellets på pall eller big-bags til privatmarkedet. Vi har også avtale om leveranser til detaljister innen dagligvare- og faghandelen.

Til storbrukermarkedet leveres pelletsbasert energi avregnet pr. kWh. Våre kunder gis dermed muligheten til å sammenligne sine priser mot alternativ energi. Vi betjener kommuner, statlig og privat næringsliv. Om ønskelig kan vi også bygge, eie og drifte komplette varmesentraler.

Vi er lokalisert i Meyerships nybygg på Toraneskaia, Mo i Rana. Bygget er selvfølgelig oppvarmet ved bruk av Biopellets.

Vi tar i mot besøkende og viser gjerne frem vår pelletsdrevne varmesentral.

Velkommen inn i pelletsvarmen!!!